Header Image
Начало / За нас

За нас

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” е създадено да обедини усилията, професионалния опит и практика на група адвокати за осигуряване на висококачествени, своевременни и ефективни правни услуги на своите клиенти.

Кантората обслужва множество корпоративни и публичноправни клиенти на територията на цялата страна, осъществява представителство и на чуждестранни компании, като им съдейства безпрепятствено да осъществяват дейността си на местните пазари. Днес Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” се е утвърдило като надежден партньор на известни адвокатски дружества при консултирането и реализацията на местни и международни проекти.
Кантората продължава да задълбочава специализацията си в областта на търговското, корпоративното, облигационното, вещното, административното право и процесуалното представителство, както и да разширява екипа си от висококвалифицирани юристи.

Дългогодишната практика в съчетание с компетентността и отдадеността към общата цел за по-висок стандарт и качество на работа дава възможност на екипа да осигури на клиентите си не само стандартни правни услуги, но и да предложи успешни решения по комплицирани проекти и проблеми с висока степен на фактическа и правна сложност, както и адекватна процесуална защита на интересите им.

Top